GENEESKUNDIG BEELD TWENTE

Geneeskundig beeld

Periode 6 maart - 1 december 2020

Een overzicht van cijfers & statistieken van de COVID-19-crisis in Veiligheidsregio Twente. Hieronder een overzicht van de besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdensgevallen in Twente van het begin van de crisis tot 1 december.

Actuele gegevens zijn in te zien via de Twentse gezondheidsverkenning website van de GGD..

Besmettingen COVID-19

Overledenen COVID-19

Ziekenhuisopnamen en bezetting COVID-19

NB: De niet IC-cijfers vanaf 8 t/m 13 april geven een vertekend beeld i.v.m. een fout in de registratie. Tevens zijn er veel factoren van invloed op de bedbezetting, zoals het afschalen / in stand houden van de reguliere zorg en de komst van een landelijk opschalingsplan.

Besmettingen bewoners verpleeghuizen

Besmette locaties verpleeghuizen

Testen

Bron- en contactonderzoek

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bron foto: RTV Oost - Sem van der Wal

Vaccinatie

Ga naar de tijdlijn