Raadsinformatie

In artikel 40 eerste lid van de Wet veiligheidsregio’s is beschreven dat na afloop van een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis schriftelijk verslag uit wordt gebracht door de voorzitter aan de raden over het verloop van de gebeurtenissen en de besluiten die de voorzitter heeft genomen.

Gezien het feit dat er sprake is van een langdurige crisis heeft de voorzitter er voor gekozen om de gemeenteraden tussentijds periodiek te informeren over de manier waarop in Twente de aanpak is vormgegeven. Dit vooruitlopend op deze wettelijke verplichting.

De voorzitter heeft de gemeenteraden vier keer geïnformeerd middels een raadsbrief met een raadsinformatie over de aanpak in Twente.

Raadsbrief en raadsinformatie 17 april 2020 Raadsbrief en raadsinformatie 28 mei 2020 Raadsbrief en raadsinformatie 5 september 2020 Raadsbrief en raadsinformatie 6 november 2020

Ook zijn er twee Webinars raadsleden georganiseerd waarin de raadsleden zijn geïnformeerd over de aanpak door de Directeur Publieke Gezondheid en de operationeel leider over de aanpak en de genomen maatregelen. Tijdens deze Webinars konden de raadsleden uiteraard ook hun vragen stellen over de gekozen aanpak.

Presentatie incl. vragen Webinar 1 (10 juni)

Presentatie incl. vragen Webinar 2 (1 oktober)

Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

Naast bovenstaande raadsbrieven met bijbehorende raadsinformatie is er een brief aan de gemeenteraden verstuurd over de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 en is er een Webinar Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 geweest voor raadsleden. Dit Webinar is verzorgd door Marco Zannoni (directeur van het Crisis OnderzoeksTeam (COT).

Raadsbrief Twm 4 december 2020 en de bijbehorende bijlagen 1 en 2.