Zorgrisicoprofiel

Welkom op de pagina over het Zorgrisicoprofiel Twente!

Op deze pagina is het plan van aanpak voor het opstellen van een Zorgrisicoprofiel Twente beschreven. Hierin wordt het Zorgrisicoprofiel geïntroduceerd en worden stapsgewijs de fasen van het project beschreven. Tot slot worden kaders geschetst en wordt er een globale planning voor het opstellen van een Zorgrisicoprofiel beschreven.

Wat?

Wat is een Zorgrisicoprofiel?

Waarom?

Waarom een Zorgrisicoprofiel?

Uitkomsten

Welke uitkomsten levert een Zorgrisicoprofiel op?

Onderdelen

Waaruit bestaat het Zorgrisicoprofiel?

Projectorganisatie

Opdrachtgever

Directeur Publieke gezondheid Samantha Dinsbach

Hoofd bureau GHOR Twente Gertjan Rozendom

Projectleider

GHOR Twente Jarno Rouweler

Projectgroep

GHOR Twente Tim Waanders, beleidsadviseur

informatiemanagement

Frank Polman en Kitty Leibbrand, specialisten

opleiden, trainen en oefenen

Daisy Jansen, beleidsadviseur zorgcontinuïteit

Veiligheidsbureau Myrte Sival, adviseur risicobeheersing

Bureau Acute zorg Euregio Joost Hofhuis

Vaststelling Zorgrisicoprofiel Twente

DPG Twente Samantha Dinsbach

Belangrijke data

augustus

30 augustus voorselectie projectgroep

september

6 september aanschrijven partners

6 september lanceren website

19 september deadline aanleveren contactpersonen ketenpartners

26 september nieuwsbrief nr. 1

oktober

3/4/5/ oktober gelegenheid om (online) vragen te stellen door ketenpartners

10 - 24 oktober invullen prioriteringstool door ketenpartners

december

13 december 's middags verdiepingssessie

overige data volgen z.s.m.

Wat is er al gedaan?

Stand van zaken augustus 2022

  • PvA opgesteld;
  • Presentatie agendacommissie ROAZ.
  • Afstemming Bureau acute zorg.
  • Afstemming landelijk voor uniformiteit en uitrollen module.
  • Voorselectie crisis- en incidenttypen door projectgroep.
  • Ketenpartners geïnformeerd.

Wat gaan we nog doen?

De planning en werkzaamheden om te komen tot een Zorgrisicoprofiel Twente bestaan uit drie fases. Op dit moment zijn we bezig met de werkzaamheden behorende bij fase 1.

Contact? Graag!

"Als projectleider zorgrisicoprofiel Twente zoek ik graag de verbinding met zorgpartners om gezamenlijk te komen tot een zo goed mogelijk zorgrisicoprofiel en hiermee met elkaar de ketensamenwerking tijdens incidenten, rampen of crises te optimaliseren. Heb je een vraag of opmerking, of wil je eens sparren? Neem dan contact op!"

Jarno Rouweler, projectleider Zorgrisicoprofiel Twente GHOR Twente T. 06 - 25741351 E. j.rouweler@ghortwente.nl

Uitgenodigde partijen

Cure Sector

Regionale ziekenhuizen

Huisartsenposten

Huisartsenzorg (praktijken)

Regionale Ambulance Voorziening

GGD

Care sector

Verpleging, verzorging en thuiszorg

Gehandicaptenzorg

Geestelijke gezondheidszorg

GHOR Twente is de verbindende schakel tussen zorg en veiligheid