Coronavirus VRT

Verslag voorzitter veiligheidsregio

In de regio Wuhan in China dook in december 2019 een nieuw coronavirus op, SARS-CoV-2 genoemd. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. Wereldwijd zijn er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, zo ook in Nederland. De eerste besmetting in Nederland was op 27 februari 2020. In de veiligheidsregio Twente is op 6 maart opgeschaald naar GRIP4 en heeft de voorzitter VRT via noodverordeningen maatregelen genomen.

Per 1 december is de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 in werking waarmee de periode van noodverordeningen is afgesloten. Via deze site doet de voorzitter verslag over de periode van 6 maart tot 1 december conform artikel 40 Wet veiligheidsregio's. U leest onder andere welke besluiten er zijn genomen, wat de maatregelen waren en wat de belangrijke gebeurtenissen zijn geweest.

GENEESKUNDIG BEELD

Een actueel beeld van ziekenhuizen, VVT, verspreiding en sterfte & cijfers en statistieken.

CRISISORGANISATIE

Een beschrijving van de organisatie betrokken bij de COVID-19-crisis.

MAATREGELEN

Een uitgebreid overzicht van alle gebeurtenissen, besluiten en verslagen vanaf januari dit jaar tot en met november.